Brief huisartsenpraktijk aangaande Mexicaanse griep

Bron: argusoog.

Het volgend artikel las ik op argusoog een stukje eerlijke berichtgeving van een huisartsenpraktijk over de mexicaanse griep.

Noot van de redactie:(van Argusoog) Onderstaande brief ontvingen we via de redactiemail van een persoon die het met ons wilde delen. De namen van de huisartsen alsook van de praktijk hebben wij verwijderd i.v.m. hun privacy.

Wij hebben de verplichting u op de hoogte te stellen dat u in aanmerking komt voor een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep tegen de tijd dat het vaccin beschikbaar komt. De gezondheidsraad heeft in Nederland geadviseerd te vaccineren met 2 vaccinaties met een tussentijd van 3 weken, te starten 2 weken na de gewone griepvaccinatie. U komt of wegens uw leeftijd, vanaf 60 jaar, of op medische indicatie in aanmerking voor de vaccinatie. Ook als u eerder hebt aangegeven de gewone griepprik niet te willen ontvangen ontvangt u toch deze brief om opnieuw uw mening kenbaar te maken. Deze keer is de selectie op medische indicatie erg ruim gevallen. Aandoeningen die verminderde weerstand, ademhalingsproblemen – of hartoverbelasting zouden kunnen geven zijn ingesloten. Bij twijfel kunt u overleggen met uw arts.

Uit berichtgeving van het ministerie van VROM blijkt dat de Mexicaanse griep in Nederland over het algemeen als een gewone griep verloopt. Dientengevolge wordt er zelfs bij verdenking hierop niet meer automatisch een kweek gedaan. In uw eigen eventuele beoordeling of een griep gevaarlijk is of niet kunt u dezelfde zorg aanhouden als u bij de gewone griep ook gewend was. Met name bij benauwdheid en hoge koorts dient u te waarschuwen.

De statistiek laat ook zien dat er verhoudingsgewijs vergeleken met de gewone seizoensgriep niet meer complicaties en sterfgevallen zijn dan bij de Mexicaanse griep. Waar men angst heeft voor een epidemie waarbij 30% van de bevolking getroffen wordt dor deze griep, is bijvoorbeeld in Nieuw Zeeland, waar de winter al achter de rug is, gebleken dat het percentage maar 7,5% was. Nergens ter wereld zijn de verwachte hoge percentages nog gehaald. Ook in Nederland niet, waar men beducht was op een sterke stijging van het aantal gevallen na de zomervakantie. 30% uitval t.g.v. ziekte in de bevolking is vergelijkbaar met de zomerafwezigheid in de grote vakantie. De Mexicaanse griep kan net als de gewone griep tot in februari-maart voorkomen.

De Mexicaanse griep komt het meest voor bij kinderen tussen 0 en 2 jaar en bij volwassenen tussen 20 en 50 jaar. De vaccinatie is bestemd voor de risicogroepen voor de gewone griepvaccinatie en gezonde 60 plussers. Rond de datum van het versturen van deze brief laten de recente statistieken zien dat er in Nederland 6 mensen gestorven zijn aan de Mexicaanse griep. Waarvan 5 onderliggend lijden hadden en 1 gezond meisje van 14 jaar. Verhoudingsgewijs is dat nog steeds niet meer dan bij de gewone griep. Wel hebben jongeren meer kans de Mexicaanse griep op te lopen dan ouderen. En zullen dus verhoudingsgewijs complicaties ook meer bij jongeren voorkomen dan bij de gewone griep. Waarom deze vatbaarheid andere leeftijdscategorieën treft dan de gewone griep is onbekend. Gebleken is dat een heel klein percentage mensen met de Mexicaanse griep heel snel een zware longontsteking krijgen. Waarom dat zo is weet men niet. Gemiddeld blijkt nog steeds dat het beloop mild is. De weerstand van de jongeren wordt het best ondersteund door op tijd naar bed te gaan, goed te eten, warm te kleden en weinig stress te hebben. Plan huiswerk bijvoorbeeld goed en voorkom zo veel mogelijk laatste moment stress.

Er zijn landen waar maar 1 maal gevaccineerd wordt met het vaccin voor de Mexicaanse griep. In Nederland heeft de gezondheidsraad tot 2 keer besloten. Het RIVM meldt een beschermingspercentage van 40% na 1 vaccinatie en 70% na 2 vaccinaties.

Het vaccin voor de Mexicaanse griep is anders samengesteld dan het vaccin voor de seizoensgriep. Het bevat weinig virusmateriaal en daarom zijn de middelen die normaliter aan vaccines worden toegevoegd om de werking te versterken in dit vaccin sterk verhoogd. De middelen die de werking van het vaccin moeten versterken, in dit geval squaleen, zijn mogelijk niet zonder meer onschadelijk voor het lichaam. Er zijn geen lange termijn onderzoeken van deze vaccinatie hoe deze doseringen doorwerken op het menselijk lichaam. In de USA mag squaleen niet gebruikt worden en daar zijn vaccins ter beschikking zonder deze hulpstoffen.

Wij hebben ons vanuit de huisartsenpraktijk geprobeerd te verdiepen in de consequenties van deze vaccinatie. Het baart ons zorgen dat er in de medische wereld zo makkelijk omgegaan wordt met de hulpstoffen in dit vaccin. Het lijkt er op dat er zoals tegenwoordig maatschappelijk veel gebeurt, gekozen wordt voor de korte termijn zorg en angst en niet gekeken wordt naar mogelijke lange termijn consequenties. Er is een beleid opgezet t.a.v. de vaccinatie voor de Mexicaanse griep in de tijd dat men in de beleidskaders in Nederland en de wereld in paniek was over de Mexicaanse griep. De vaccinatieproductie kon alleen tot stand komen door het uitroepen van een pandemie. De pandemie is uitgeroepen omdat het virus zich snel over de wereld verspreidde, niet omdat er zoveel zieken of sterfgevallen waren. Het verloop blijkt uiteindelijk hetzelfde te zijn als bij de gewone griep, maar men wijzigt het beleid hierop niet. Vanuit de regelgeving rondom het uitroepen van een pandemie kan men toestemming geven om buiten de normale wettelijke kaders om versneld een vaccin te produceren met hulpstoffen die in deze dosering op beperkte schaal en korte termijn getest zijn en zonder de mogelijkheid het vaccin uitgebreid op lange termijn, meerdere jaren, te testen. De fabrikanten zijn daarom vrijgesteld van aansprakelijkheid.

Het vaccin dat landelijk in de campagne gebruikt wordt bevat als conserveermiddel thiomersal, een kwikverbinding. Er is ook een vaccin beschikbaar wat geen kwikverbinding bevat. De hoeveelheid squaleen blijft daarin onverminderd hetzelfde. Het is nog onbekend of dit vergoed gaat worden en indien u zelf zou moeten betalen, hoeveel dat gaat kosten. Tot nog toe kost een gemiddeld vaccin een paar tientjes.

In uw besluitvorming of u de vaccinatie wel of niet wilt nemen, raden wij u aan om ook zelf te informeren naar voornoemde hulpstoffen in vaccins. Op internet is ruime informatie aanwezig. Er is een stichting SAN, Stralings Arm Nederland, die op 22 oktober van dit jaar een kort geding aangespannen heeft tegen minister Klink en het college ter beoordeling van geneesmiddelen, om informatie over deze vaccins boven water te krijgen. Het ingediende dossier is op internet te lezen. In het Engels kan de term voor de Mexicaanse griep swine flu zijn. In het Duits Schweinegrippe.

Tot slot
Het doormaken van griep met koorts, verkoudheid en maagdarmklachten kan ook een bijdrage leveren aan uw verdere gezondheid. Uw eigen weerstand om ziektes te doorstaan blijft het beste door gezond en gevarieerd te eten, op tijd naar bed te gaan, uitputting zoveel mogelijk te voorkomen, regelmatig, zo mogelijk buiten, te bewegen en u in het najaar en de winter behaaglijk warm te kleden op het hele lichaam. Ter preventie kunt u in de winter het ouderwetse levertraan gebruiken.

Op 4 en 6 november is er van 17u30 tot 19u00 gelegenheid op onze huisartsenpraktijk, om eventuele vragen over de Mexicaanse griep en vaccinatie te stellen. De huisartsen zullen dan aanwezig zijn.

Een ieder moet voor zichzelf afwegen wat men besluit. Heeft u vragen en kunt u op 4 of 6 november niet komen, dan kunt u altijd op de praktijk, via het telefoonspreekuur, met uw arts overleggen. Wilt u in aanmerking komen voor de vaccinatie voor de Mexicaanse griep wilt u dan onderstaand strookje binnen 1 week opsturen naar de assistentes van onze huisartsenpraktijk. U krijgt dan een oproep voor een vaccinatie middag. U kunt het antwoordstrookje ook inleveren na afloop van de bijeenkomst op 4 of 6 november.

Vriendelijke groet,
Uw huisartsen.

 

Google Search

WebOuroboros