De Grote Griep Pandemonium: de ware feiten over vaccinaties

De Grote Griep Pandemonium: de ware feiten over vaccinaties

Drs. John Consemulder,
Neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker, auteur en muziekproducent
Bron Healing Sound Movement Website

Er heerst grote verwarring over de huidige ‘griep pandemie’. Ook wordt er grote angst aangewakkerd. Eerst werd vermeld dat de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) maar is opgehouden met het tellen van het aantal slachtoffers door ‘varkensgriep’ of ‘Mexicaanse griep’, omdat er zoveel gevallen bij bleven komen.

Gisteren hoorde ik op het journaal dat het allemaal best wel meeviel (maar ondertussen zijn er in Nederland wel 34 miljoen AN1H1 vaccins besteld en door de belastingbetaler betaald, wereldwijd gaat het om vele miljarden aan inkomsten.) Virussen muteren, maar nieuws over het nieuwste designervirus blijkbaar ook. Sowieso was dit virus vanaf het begin al ‘besmet’ met onjuiste tellingen en desinformatie, zo lijkt het. Ook interessant is dat er al jaren door wetenschappers van het CDC en andere ‘insiders’ gesproken wordt over ‘wanneer’ een pandemie komt, niet ‘of’ deze komt. De grieppandemie wordt zelfs voorspeld in een U.S. Airforce 2025 onderzoeksrapport. Maar ook ‘onze’ viroloog Ab Osterhaus (ex-directeur van het RIVM met aantoonbare financiële banden met de farmaceutische industrie, onder andere met zijn Viroclinics en meer) vraagt zich al jaren niet af ‘of’ de pandemie komt, maar ‘wanneer’. Misschien een nieuwe vorm van ‘economische voorkennis’? Maar ondertussen was vanaf het begin al duidelijk dat er jaarlijks meer slachtoffers vallen door de ‘gewone griep’! Je zou je bijna gaan afvragen waarom we niet allen gevaccineerd moeten worden ‘tegen blikseminslag’ of een verbod moeten krijgen om de straat nog over te steken (ook al kan die quarantaine regel misschien nog komen)…In een ‘goed jaar’ doodt dit misschien nog wel meer mensen. Of misschien is het wel een goed idee om ons te richten op echte ernstige ziektes en om deze te bestrijden?

 En is het niet opvallend dat volgens Minister Klink en de gezondheidsraad de zo vreselijk belangrijke vaccinatie ‘tegen baarmoederhalskanker’ nu ineens met een half jaar uitgesteld kan worden? Onze overheid geeft ‘immuniteit’ aan de farmaceutische industrie door deze te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid bij ziektes en stergevallen veroorzaakt door de vaccinaties, maar nu blijkt de ‘immuniteit’ van onze kinderen ineens niet meer belangrijk te zijn? Minister Klink, kunnen we nu bij u terecht met ons verzoek tot schadevergoeding nu alle meisjes in feite een verhoogd risico lopen om die vreselijke baarmoederhalskanker te krijgen nu ze niet door U ‘beschermd’ worden met behulp van een vaccinatie? Overigens is aangetoond dat ook deze vaccinatie gevaarlijker is dan hetgene waartegen beschermd zou moeten worden. Daar komt nog eens bij dat de HPV-vaccinatie überhaupt nooit effectief kan zijn, omdat dezelfde FDA die de vaccinaties uiteindelijk heeft goedgekeurd, in 2003 al aangaf dat de HPV virussen niet in staat zijn om baarmoederhalskanker te veroorzaken! Wereldwijd vaccineren ‘tegen baarmoederhalskanker’ voor ‘niets’ (lees: miljarden aan inkomsten voor de farmaceutische industrie en betrokken politici, betaald en verzekerd met ons belastingsgeld) dus! Eerst doet men er alles aan om ervoor te zorgen dat de ‘slechte opkomst’ bij de HPV vaccinaties (onder andere door mijn eerder genoemde artikel) niet herhaald wordt (zie voor meer achtergronden mijn artikel ‘Belangstelling bij griepvaccins, of belangenverstrengeling bij griepvaccins?’ voor een beschrijving van de ‘vaccinatie propaganda’), nu stelt men de HPV-vaccinaties simpelweg met een half jaar uit…

Is het misschien een goed idee om alle vaccinaties voorgoed uit te stellen?
Alle vaccinaties zijn namelijk per definitie zeer onwetenschappelijk! Het is allereerst namelijk maar de vraag of bacteriën en virussen de ware (of enige) veroorzakers zijn van ziekte, dit wordt door enkele wetenschappers in twijfel getrokken. Ten tweede worden de lange termijn effecten nooit bestudeerd, omdat dan aan het licht zou kunnen komen dat ziektes zich later kunnen manifesteren wanneer het immuunsysteem systematisch door de vaccinaties wordt aangetast. De gevolgen van een vaccinatie dan slechts een paar weken op mensen uittesten is niet alleen zeer onethisch en onverantwoord, maar ook zeer zeker onwetenschappelijk te noemen. Ten derde is het vaak verzwegen feit dat de lange termijn effecten van vaccinaties onbekend zijn (omdat ze niet worden getest), ook op een andere manier zeer onwetenschappelijk te noemen. Een wetenschappelijke theorie heeft in de reguliere wetenschap namelijk waarde als deze een voorspellend karakter heeft. Maar volgens dit principe zou je een betrouwbare paragnost wetenschappelijker kunnen noemen dan het vaccinatie beginsel! Ten vierde is het feit dat de klinische studies over het algemeen worden verricht door de fabrikanten zelf ook niet zeer wetenschappelijk te noemen. Er wordt dus in feite geen onafhankelijk herhaalonderzoek gedaan door andere (niet door de farmaceuten betaalde) wetenschappelijke instituten! Ten vijfde zou je het onwetenschappelijk kunnen noemen dat artsen worden gemanipuleerd met een ‘tweesporenbeleid’ van leugenachtige informatie door de farmaceutische industrie. Zeker als blijkt dat gerenommeerde wetenschappers zich geregeld lenen om (goed betaald) hun naam te zetten onder een artikel dat niet door hen geschreven is (dit noemt men ‘ghost writing’ en dit gebeurt zelfs bij de meest toonaangevende medisch wetenschappelijke publicaties, waarbij artsen aanmenen dat het dus ‘wel goed zit’ als een dergelijk ‘autoriteit’ of ‘expert in een bepaald vakgebied’ zijn goedkeuring verleent of meldt dat de betreffende vaccinaties of medicatie ‘effectief en veilig’ is.) Ten zesde is het feit dat ‘adviesraden’ als onze Gezondheidsraad en de commissie die de WHO ‘adviseert’ over het nut van vaccinaties meer dan de helft bestaan uit door de farmaceutische industrie betaalde adviseurs (of in ieder geval banden hebben met deze industrie) ook niet erg onafhankelijk, betrouwbaar en dus ook niet wetenschappelijk te noemen. Ten zevende wordt ook niet vermeld dat het vormen van antilichamen met behulp van antigenen en adjuvant systemen maar een zeer beperkt deel van het immuunsysteem aanspreekt, maar ondertussen wel het hele immuunsysteem ernstig kan ontregelen en ‘hondsdol’ kan maken! En dan heb ik het nog niet over de belasting schandalen, de geheime overeenkomsten met artsen en de misdadige ‘besmetting’ schandalen die de meeste farmaceuten kenmerkt, die juist nu betrokken zijn bij de productie van de varkensgriep vaccinaties! Zie voor alle bevestigingen (en noten en referenties) van de leugens over vaccinaties en de misdadige en onwetenschappelijke praktijken met betrekking tot vaccinaties mijn uitgebreide artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien: de waarheid over de farmaceutische industrie, (HPV)vaccinaties en ware immuniteit’ en vaccinaties’ op mijn website www.healingsoundmovement.com . Zie ook de YouTube links van een paar uitgebreide lezingen die op mijn website volledig te volgen zijn!)

Maar er speelt hier nog meer mee: de effecten van veel ingrediënten van vaccinaties zijn niet bekend bij de meeste artsen. En sommige artsen die het wel weten blijken vaak hun eigen kinderen niet te vaccineren. Misschien omdat zij op de hoogte zijn dat wordt verzwegen dat een overweldigende hoeveelheid studies aantoont dat vaccinaties niet alleen niet effectief zijn, maar ook zeer gevaarlijk? Dat vaccinaties juist eerder de ziekte kunnen veroorzaken waartegen het zou moeten beschermen? Dat er vaak juist ‘besmettingen’ optreden bij de zogenaamd uiterst veilige laboratoria waar vaccinaties worden geproduceerd. Dat er ‘hulpstoffen’ (de zogenaamde adjuvanten) in vaccinaties zitten die kankerverwekkend, neurotoxisch en immuun systeem onderdrukkend zijn? En vergist u zich niet: in de komende ‘varkensgriep’ vaccinatie zit niet alleen ‘als vanouds’ weer kwik (thimerosal, ernstige vorm van neurotoxisch gif en direct gekoppeld met autisme en ADHD en meer!), maar ook ‘squalene’ (veroorzaker ‘Golfoorlogsyndroom’ en door meerdere studies in meerdere landen als uiterst gevaarlijk aangetoond), het MF59 (van Novartis, bevat ook squalene, waarbij ratten allemaal verlamd raken) en AS03 (van Glaxo Smith Klein, ‘onze’ Cervarix leverancier!) adjuvant systeem op oliebasis (relatief ‘nieuw’ en onbekend, maar ook zeer gevaarlijk en een hogere toxiciteit dan de ‘oudere’ hulpstoffen als aluminium hydroxide). Verder is er weer sprake van formaldehyde en mogelijk zelfs gemalen apennieren van bewust ziek gemaakte en gedode ‘Green Monkeys’ apen (Baxter)! Naast GSK en Novartis, zijn ook Sanofi-Aventis, Baxter International (!) en AstroZeneca bij de varkensgriep vaccinatie productie betrokken. Kortom; de mogelijke potentiële gevaren zijn juist bij deze vaccinatie, veel groter! Binnenkort wordt deze vaccinatie op 12.000 kinderen uitgetest (maar uiteraard worden ze maar een paar weken getest, niet jaren lang.) overigens worden de testen uitgevoerd zonder het levensgevaarlijke squalene, terwijl het wel uiteindelijk in de vaccinaties zal zitten die gebruikt gaan worden…

Dat ons RIVM ook niet een ‘onafhankelijk wetenschappelijk instituut’ is heb ik in een eerder artikel al aangetoond. Dat viroloog Roel Coutinho (directeur Centrum voor Infectiebestrijding van het RIVM) en andere betrokkenen die ik mijn artikelen in 2008 en 2009 heb toegezonden ‘zwegen als het graf’ heb ik ook beschreven en proberen te verklaren. Tijdens het zoeken naar de laatste feiten over de ‘varkensgriep’ (die varkens schijnen zelf maar niet ziek te worden trouwens) las ik vandaag dat de heer Coutinho auteur en onderzoeksjournaliste “Désirée Röver en anderen die een kruistocht tegen vaccinaties voeren” als “levensgevaarlijk en onverantwoordelijk” beschouwt en zelfs vindt dat zij “inmiddels de onschuld voorbij” zijn! (zie http://www.telegraaf.nl/binnenland/4567575/___Levensgevaarlijk_en_onverantwoordelijk___.html )

Blijkbaar is mensen informeren door gebruik te maken van je vrijheid van meningsuiting voor Coutinho alleen geoorloofd als het niet tegen zijn nationaal erkende ‘schuld normeringen en gedragscoderingen’ ingaat.
Uiteraard weet ik niet of Coutinho van mening is of ik ook bij deze “sekte” behoor, wel weet ik dat ook ik en anderen heb bijgedragen aan een drastische (en door het RIVM onvoorziene) afname aan het aantal meisjes wat is komen opdagen voor de HPV-vaccinatie. Persoonlijk heb ik nooit last van een dergelijke “kruistocht”, zeker niet als iemand mij er op attent maakt dat mijn rits nog open staat, dan is deze onbewuste kruistocht snel verholpen gelukkig. Ik moet eerlijk bekennen dat ik in eerste instantie dacht dat Coutinho door de aanhoudende druk van de ware feiten over vaccinaties die nu boven water komen (die aantonen dat vaccinaties niet effectief, maar wel potentieel levensgevaarlijk zijn) het licht had gezien, omdat het bericht opende met de zin “Levensgevaarlijk en onverantwoordelijk”. Ik dacht even dat hij het had over vaccinaties in het bijzonder of de farmaceutische industrie in het algemeen!

In mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien: de waarheid over de farmaceutische industrie, (HPV)vaccinaties en ware immuniteit’ toon ik namelijk aan dat deze industrie zelf ziek is en zeker niet VIT te noemen is (verantwoordelijk, integer en transparant)! Maar mensen die een kruistocht voeren tegen vaccinaties gooien volgens Coutinho “alles op internet, geven hun boodschap een serieuze uitstraling en creëren zo enorme problemen.” De (omgekeerde) Wereld Draait Door, want juist de ‘veilige en effectieve’ uitstraling van vaccinatie propaganda werkt juist misleidend en wekt de valse indruk dat men over de volledige informatie beschikt en met ‘vrije wil de juiste keuze kan maken’. “Je beschermt je kinderen toch wel?” is alleen een juiste uitspraak wanneer je als ouder ervoor kiest om niet te vaccineren! De omgekeerde psychologie wordt nog duidelijker zichtbaar wanneer Coutinho gefrustreerd toegeeft dat de “anti-vaccinatielobby” (hij geeft hiermee de indruk dat er ook ‘pro-vaccinatielobbyisten’ bestaan, nu de overheid nog) zich zeer succesvol via het Internet richt op “de gewone man en vrouw” en daarbij beschikt over “een podium voor miljoenen”. En wat blijkt? Coutinho ziet blijkbaar in dat naast ‘karaktermoord’ en het onderdrukken van de ‘alternatieve’ geneeswijzen, het ook verstandig winstgevend zou kunnen zijn om zich ook op het Internet en de gewone man en vrouw te richten. Nu breekt mijn wetenschappelijke klomp. Eerst loop je als regulier wetenschapper de kans als ‘pseudo-wetenschapper’ te worden uitgemaakt als je bijvoorbeeld de grote biochemische leugen doorzichtig maakt door aan te tonen dat overdracht van ziekte en gezondheid niet zozeer via biochemische, maar via bio-energetische - en feitelijk gratis - principes werkt (bio-akoestische en bio-elektromagnetische signalen, geluid, licht en trillingen als de ware fundamentele informatie overbrengers tussen en binnen cellen dus!) Zie mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ en mijn artikel ‘De Blauwdruk van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde’) Alle ‘bewijs’ moet vervolgens ook nog eens via gebruikelijke ‘peer-reviewed’ publicatie methodes verlopen.

Nu stelt Coutinho tot mijn verbazing voor dat de - door de farmaceutische industrie beloonde - ‘pro-vaccinatie wetenschappers’ en het RIVM zich moeten richten op het Internet en “de gewone man en vrouw”? Hoe onwetenschappelijk moet vaccinatie propaganda wel niet worden, vraag ik mij af. Is het niet voldoende om halve waarheden te publiceren en ‘per ongeluk’ de gevaren en ineffectiviteit van vaccinaties te vergeten bij publiceren? Is het niet voldoende om liefhebbende ouders en hun kinderen te misleiden en zelfs ongevraagd ongeteste vaccinaties te bestellen via ons belastinggeld? Is het niet voldoende om te verzwijgen dat eventuele (en zeer te verwachten) schade of sterfgevallen door de vaccinatie door dezelfde belasting betalende burgers niet kan worden aangevochten, omdat de regering de farmaceuten beschermt tegen aansprakelijkheid?

En tegen welke aansprakelijkheid moet de farmaceutische industrie beschermd worden eigenlijk? Als vaccinaties zo ‘veilig en effectief’ zijn, waarom moet de industrie dan beschermd worden? Misschien vanwege de vorige ‘varkensgriep pandemie’ van 1976, waarbij er maar één slachtoffer was door de griep, maar vele ernstige slachtoffers en doden vielen door de vaccinatie zelf (met name het syndroom van Guillain-Barré, ook toen werden er uiteindelijk andere vaccinaties gebruikt dan die getest waren!)? En waarom geldt het voorzorgsprincipe wederom niet? Ongeteste vaccinaties (in feite ook als er wel klinische studies zijn verricht, want er worden geen longitudinale studies gedaan naar de lange termijn effecten, of de gecombineerde effecten van diverse vaccinaties, en al zeker geen onafhankelijke studies!) aanbieden aan niets vermoedende ouders en kinderen is niet alleen onwetenschappelijk, maar onethisch en onmenselijk! Onze kinderen waren proefkonijnen bij de HPV-vaccinatie, nu zijn alle mensen aan de beurt als ‘guinea pigs’.

Ik raad iedereen ten strengste aan deze ‘parels van de zwijnen’ pertinent te weigeren! De ingrediënten en ‘hulpstoffen’ van deze ‘varkensgriep vaccinatie’ alleen al zouden elk rationeel denkend (en intuïtief voelend) mens de haren ten berge doen rijzen. “Désirée Röver en anderen die een kruistocht tegen vaccinaties voeren” zijn dus niet “levensgevaarlijk en onverantwoordelijk”, maar juist mensen als Roel Coutinho, het RIVM, Minister Klink en onze overheid die deze levensgevaarlijke en ineffectieve vaccinaties promoten, zijn levensgevaarlijk en onverantwoord bezig! Ook Coutinho is dus niet VIT (verantwoordelijk, integer en transparant) als het om de waarheid over vaccinaties gaat. “Dit zijn mensen met een missie. Het is als een geloof, ze weten gewoon dat ze gelijk hebben…Discussiëren is, en nu spreek ik uit ervaring, zinloos”, aldus Roel. Vreemd, want ondanks dat een aantal pro-vaccinatie propagandisten zoals de heer Frans Meijman (zie mijn artikel ‘Belangstelling voor griepvaccin, of belangenverstrengeling bij griepvaccin?’) het RIVM hebben geadviseerd om een “open discussie” te voeren, heb ik zelf niets meer vernomen van Coutinho of welk ander onderzoeker dan ook, op mijn verzoek om tot een dergelijke open discussie te komen. Misschien zou dat te “gevaarlijk en onverantwoord” zijn voor de heer Coutinho?

Roel vervolgt: “Als mevrouw Rőver een arts was, zou je haar op misleiding kunnen aanpakken. Maar zij is helemaal niets. Helaas…” Wat opvalt, is dat Coutinho er niet voor kiest om inhoudelijk te reageren (als de feiten aantonen dat vaccinaties veilig en effectief zijn, hoef je farmaceuten niet wettelijk te beschermen tegen aansprakelijkheid en kun je net zo eenvoudig alle argumenten van een tegenstander feitelijk verwerpen zou je denken.) Het lijkt eerder op een greep naar uitspraken die in een ander licht geplaatst kunnen worden om de suggestie te wekken dat alles onjuist zou zijn. En dat terwijl het RIVM er juist prat op gaat om zich te richten op “nuchtere en neutrale informatie”. Ik weet natuurlijk niet hoe nuchter de heer Coutinho was tijdens het schrijven van zijn ‘heksenjacht’, maar neutraal is hij zeker niet.

Misschien voldoet het de heer Coutinho dat ik afgestudeerd neuropsycholoog ben en dus vakken als farmacologie, epidemiologie, psycho-neuroimmunologie, cognitieve neuropsychologie, neurologie en immunologie heb bestudeerd? Wil hij daarom niet praten onder het genot van een draaiende camera? Volgens Coutinho is “de vooringenomenheid grenzeloos” (volgens mij bedoelt hij eigenlijk de zorgen van het RIVM op dit moment.) Zou Coutinho het aandurven om mij op misleiding aan te pakken of een goed gesprek aan te gaan met een kopje koffie over de gevaren van vaccinaties? In beide gevallen ga ik de uitdaging aan, omdat ik er van overtuigd ben dat in beide gevallen de ware feiten over vaccinaties juist boven tafel zullen komen. Alle vaccinaties. Of zoals Coutinho zelf op 21 maart in het NRC verkondigde: “Wetenschappers die de effectiviteit in twijfel blijven trekken van het vaccin tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt ondergraven ook het vaccinatiebeleid bij andere ziektes.” Roel heeft gelijk. Het enige verschil tussen zijn opvatting en die van mij in deze is maar een zeer klein verschil: ik zie dit als een positieve zaak!

Wetenschappers die de waarheid weten, maar er voor kiezen om de halve waarheid te verkondigen of simpelweg te liegen door te roepen dat vaccinaties ‘veilig en effectief zijn’, noem ik schetenwappers. Maar wetenschappers zijn (soms) ook mensen, en als mens voel ik me in ieder geval geroepen om de ware feiten aan het licht te brengen. Ik heb een hopelijk zeer besmettelijke en aanstekelijke ziekte die ‘betrokkenheid’ heet en waarvoor nog geen medicatie bestaat. Als wetenschapper heb ik de middelen om de juiste informatie over te brengen, en weet ik ook dat juist veel wetenschappelijk hypotheses en veronderstellingen (en het geldende biomedische ‘paradigma’) ook berusten op “geloof”.

Maar het gaat niet meer om ‘geloof’ als een enorme veelheid aan bewijzen van vaccinatieschade voor je neus liggen en je aanstaren (misschien is de alsmaar groeiende neus van de heer Coutinho wat langer dan die van mij en ziet hij door de spuiten het waarheidserum niet meer.) Het gaat juist eerder om ‘geloof’ als de wetenschap misbruikt wordt als middel om halve waarheden en pertinente leugens te verspreiden. En als burger heb ik recht op vrije meningsuiting en als mens heb ik het recht op volledige informatie en om deze te verkrijgen. Daarom maakt het ook niet uit of je Désirée Röver heet, of wetenschapper of “de gewone man of vrouw”, iedereen heeft het recht om naar ‘de waarheid over vaccinaties’ op zoek te gaan en uit vrije wil te kiezen.

De wetenschap heeft de waarheid niet in pacht (eerder in patent of licentie en daar ligt een groot deel van het probleem!) Het is dan ook mijn vrije wil die er voor heeft gekozen de verzwegen informatie aan het licht te brengen. U draagt vervolgens zelf de verantwoordelijkheid van uw keuze. De realiteit van vaccinatieschade hoeft dan ook niet altijd in de vorm van wetenschappelijk bewijs geleverd te worden, menselijk bewijs is helaas treffender. En die realiteit liegt er niet om…Ernstige ziekten of de dood van een kind na vaccinatie, is niet meer wetenschappelijk te verantwoorden vanuit de gedachte van een ‘onverwachte, maar mogelijke bijwerking’.

‘Volkerenmoord’ en ‘genocide’ klinkt dan misschien wel erg zwaar, maar dat neemt niet weg dat als er vele mensen sterven (kort na de vaccinatie of jaren erna omdat kanker, hersenaandoeningen en auto-immuunziekten zich later pas kunnen manifesteren, geholpen door een ernstig verzwakt immuunsysteem na vaccinatie!) door deze vaccinatie, dit feitelijk (bewust of onbewuste) genocide is!

Meerdere reguliere wetenschappers hebben uiteindelijk toegegeven dat het bij de HPV-vaccinaties in feite om een experiment ging. Een experiment met uw kinderen! Nu is er een ‘pandemie’, waarbij speciale regelingen in het geval van een pandemie (al jaren van tevoren bepaald) van kracht worden, mogelijk zelfs verplichte vaccinaties (mogelijk zelfs gedwongen vaccinaties!) De WHO heeft bij een pandemie namelijk zoveel macht, dat alle nationale wetten van een lang ineens ongeldig worden. Dit geldt voor alle aangesloten landen, dus ook voor Nederland!

Hoe zat het ook alweer met mensenrechten, zelfbeschikking, keuzevrijheid, de Nüremberg Trials en de Conventies van Genève? Ik ben geen jurist, maar ik begrijp wel dat verplichte vaccinaties in het geval van een pandemie de farmaceutische industrie veel geld zou opleveren. Ook is dan het ‘probleem’ van de “anti-vaccinatielobby” dan snel opgelost. Maar ik betwijfel of dit juist niet het omgekeerde effect zal hebben wereldwijd. Mensen zullen op deze manier alleen maar meer aansluiten bij de “anti-vaccinatielobby” en massaal NEE zeggen tegen vaccinaties en dwang! Ik ben benieuwd wat advocaten denken van deze plannen.

Het is de hoogste tijd voor een wereldwijd werkelijk onafhankelijk onderzoek naar de ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties! Het ironische is, dat allang bewezen is dat vaccinaties zeer ineffectief zijn (tenzij je ‘effectiviteit’ wilt uitdrukken in de mate van schade die je zou willen berokkenen of plannen zou hebben om de wereldbevolking te reduceren natuurlijk.) Weet u wat dit feitelijk betekent? Dit is een vraag die weinig mensen zich stellen. Het betekent dat we niet hoeven aan te tonen of vaccinaties schade berokkenen, ze dienen ons dus sowieso niet! Desondanks zijn deze gevaren wel degelijk aangetoond, met een overdaad aan bewijzen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat de bewijslast omgekeerd dient te zijn: de farmaceut en producent van vaccinaties dient eerst de veiligheid te kunnen aantonen na studies die de lange termijn effecten hebben onderzocht en welke zijn geverifieerd door een ander onafhankelijk wetenschappelijk instituut (niet verbonden aan de farmaceutische industrie, biologische oorlogsvoering industrie, militaire apparaat, RIVM, FDA, UN, WHO, etc.). Is het niet vreemd dat dit nooit gebeurt met betrekking tot vaccinaties? En is het niet nog vreemder dat er nauwe banden zijn tussen vaccinatie producenten en het leger en geheime biologische oorlogsvoering projecten? En tegelijkertijd is het niet nodig om af te wachten op ‘verder onderzoek’ want de lange termijn effecten van de levensgevaarlijke ingrediënten van (en hulpstoffen in) vaccinaties zijn wel degelijk bekend!!!

Mensen die mij niet kennen, zouden zich af kunnen vragen waarom ik zo ‘strijdbaar’ lijk en zo ‘cynisch’ reageer op de dreiging die ons boven het hoofd hangt. Mensen die mij wel kennen, weten dat ik ook internationaal muziekproducent ben van eigentijds helende muziek, positieve inzichten verspreid in diverse lezingen en workshops en mijn gezin (met 2 niet gevaccineerde maar zeer gezonde kinderen!) zeer liefheb (en zelfs de wetenschap van intenties, liefde en geluk benadruk voor gezondheid in mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’.). Mijn antwoord aan een ieder is het volgende: liefde bestaat in diverse vormen en manifestaties. Je kind liefhebben is net zo belangrijk als je kind beschermen ‘tegen schade’ (deze bescherming is een andere vorm van liefde wat mij betreft!).

De farmaceutische industrie werkt met een ‘tweesporen beleid’. Allereerst wordt de arts ‘bestookt’ met niet neutrale informatie en komt ook de ‘artsenbezoeker’ nog meer manipuleren als de arts dit toestaat (bewust of onbewust!). Dan zorgt de farmaceut er ook nog eens voor dat de ziekenhuis apotheker gratis (of bijna gratis, uw ziektekostenverzekering kan dus wel degelijk veel lager zijn!) de medicijnen van de farmaceut op de plank heeft liggen. U verblijft tijdelijk in het ziekenhuis en vraagt bij uw herhalingrecept aan uw arts weer om hulp. En wat doet de arts? U raadt het al, deze schrijft weer dezelfde middelen voor en zo zit de beïnvloeding van de farmaceut toch weer in het voorschrijfbeleid van uw huisarts. De farmaceut zit weer ‘in de pen’ van de arts.

Laten we deze ‘omgekeerde wereld’ weer eens omdraaien en ik kom tot de volgende werkwijze. Een tweesporenbeleid van liefde en liefde. Allereerst stel ik voor dat u uw leven niet laat ‘besmetten’ door angst en negativiteit. Zorgt u er vooral ook voor dat u zich niet identificeert met datgene dat uw gezondheid niet dient. Liefde, compassie, meditatie, bewuste ademhaling, vreugde, je goed voelen, geluk beleven, beweging (en voldoende rust), goede voeding en positief in het leven staan werken aantoonbaar mee aan een optimale geestelijke en lichamelijke gezondheid! Liefde is wetenschappelijk aantoonbaar (hartcoherentie studies) en uw gedachten, gevoelens en afstemming en conditioneringen ook (zoals de psycho-neuroimmunologie aantoont!) Ook visualisaties, affirmaties en suggestie horen bij dit plaatje. Het tweede deel van dit ‘tweesporenbeleid’ is niet meer onwetend zijn, maar juist bewust en volledig geïnformeerd. Veel onnodig leiden (en lijden!) komt voort uit onwetendheid. Bewustzijn is vaak een eerste stap naar acceptatie en dit is weer een tussenstap voor positieve verandering!

Allereerst het volgende: leef wel en wees gelukkig, voel u goed, wees blij, geniet, heb lief. U weet zelf wanneer iets u gelukkig maakt. Zoek deze situaties op en zorg voor optimale gezondheid, de enige ware immuniteit! Als het u vervolgens lukt om u niet te identificeren met de ‘negatieve’ laag van de informatie (afhankelijk van uw ‘coping’ mechanismen en interpretatie) en tegelijkertijd de ‘positieve’ implicaties van het feit dat u nu geïnformeerd en bewust gemaakt bent van de ware toedracht met betrekking tot vaccinaties inziet, dan is het goed mogelijk dat u de positieve eindconclusie van dit artikel in kunt zien.

De eindconclusie is namelijk dat u simpelweg NEE kunt zeggen tegen alle vaccinaties! Mijn suggestie is dat we dit ook massaal blijven doen, zonder ‘de strijd’ aan te gaan. Continue burgerlijke ongehoorzaamheid is eenvoudiger, voelt positiever en bekrachtigd juist dat wat u wel wenst, niet wat u niet wenst!

Geïnformeerd zijn over belangrijke zaken (positief of negatief geladen) kan hand in hand gaan met gelukkig zijn, liefdevol leven en je geboorterecht dat gezondheid heet blijven beschermen. Het ene sluit het andere niet uit. Iets ‘negatiefs’ transformeren tot iets ‘postiefs’ is ook liefde, geluk of gezondheid. Combineer dit met je vooral ook blijven richten op ‘positieve’, mooie, zuivere’, helende en liefdevolle gebeurtenissen en emoties, en dan is het tweesporenbeleid helemaal compleet. Verdringen, ontkennen, weerstand en conditioneringen dienen alleen in stand gehouden te worden als deze ons nog dienen. Deze vragen kunt u alleen beantwoorden en alleen u draagt de verantwoordelijkheid over al uw keuzes. Dit geeft kracht, maar ook verantwoordelijkheid. Met die verantwoordelijkheid komt ook de keuze. Maakt u deze bewust en met overtuiging. En zonder schuldgevoel (waar vaak zo subtiel op wordt ingespeeld.) Zonder twijfel staan we samen sterk en het liefst onverdeeld. Met bewustzijn en een zekere mate van oprechte betrokkenheid en inzet (want het is nu aan ons) komen we ver, want zo werken creatie en manifestatie processen. Nu is het hoog tijd dat we gezamenlijk laten zien dat wij ook zelf VIT willen zijn: verantwoordelijk, integer en transparant! Juist in deze tijd waarin onze gezondheid, onze veiligheid en onze (keuze)vrijheid zo worden getest. Daarom is de keuze is nu ook aan u! En wat u ook kiest: het is uw keuze…

Meer informatie: www.healingsoundmovement.com

ps: in een volgend artikel zal ik nog uitvoeriger ingaan op het laatste nieuws met betrekking tot de griepvaccinatie, de dreiging van verplichte vaccinaties, regelgeving, FEMA kampen, WHO en tevens alle links naar nieuwsberichten (er liggen inmiddels al 5 verzamelde en ingebonden mappen klaar, maar u kunt mij op de hoogte houden van nieuws via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ). Zie ook mijn andere artikelen voor relevante literatuur, boeken, noten en overige informatie via de website!

 

Google Search

WebOuroboros