De Wereld zal niet ophouden in 2012

EEN HERINNERING VAN DE “OORSPRONKELIJKE” INTERPRETATIE VAN DE MAYA PROFETIE VOOR 2012 (Dit is geschreven in 2002)

(vertaling Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. )

Door Carlos Barrios

Carlos Barrios werd in een Spaanse familie geboren op El Altiplano, de hooglanden van Guatamala. Zijn thuis was in Huehuetenango, ook de woonplaats van de stam Mam van de Maya. Met andere Maya’s en andere inheemse traditie bewaarders, dragen de Mam een deel van de oude manieren op Schildpad Eiland (= Noord Amerika). Het zijn bewaarders van de tijd, autoriteiten van merkwaardige kalenders die antiek, knap en toepasselijk zijn. Mr. Barrios is een geschiedkundige, een antropoloog en onderzoeker. Nadat hij 25 jaren lang met traditionele ouderen heeft gestudeerd, sedert hij 19 was, werd ook hij een Maya Ajq’ij – een ceremoniële priester en spirituele gids, de Adelaar Clan. Jaren geleden, begon hij samen met zijn broeder Gerardo een onderzoek naar de verschillende Maya kalenders. Hij bestudeerde ze met veel leraren. Hij zegt dat zijn broeder Gerardo bijna 600 traditionele Mayan ouderen interviewde om hun visie van kennis naar buiten te brengen.

“Antropologen van over de hele wereld bezoeken de tempelplaatsen,” zegt Barrios “en lezen de inscripties en verzinnen verhalen over de Maya maar ze lezen de tekenen niet correct. Het is hun verbeelding maar. Andere mensen schrijven over profetieën van de Maya. Ze zeggen dat de wereld in december 2012 zal eindigen.

De Maya ouderen zijn hier boos over. De wereld zal niet ophouden. Hij zal getransformeerd worden. De inheemsen hebben kalenders en weten hoe ze die accuraat moeten interpreteren, anderen niet. Het bevatten van tijd, seizoenen, en cycli van de Maya Kalenders heeft bewezen heel groot en ingewikkeld te zijn. De Maya begrijpen 17 verschillende kalenders, sommigen daarvan hebben een tijdsspanne van meer dan tien miljoen jaren accuraat in kaart gebracht. De kalender die sedert 1987 steeds de mondiale belangstelling heeft getrokken heet de Tzolk’in of Cholq’ij. Die is eeuwen geleden beraamd en is gebaseerd op de cyclus van de Plejaden, deze wordt nog steeds als heilig gezien. Door de inheemse kalenders hebben de indiaanse mensen belangrijke keerpunten in de geschiedenis in het oog gehouden. Bijvoorbeeld hebben de dagbewaarders die de kalenders bestudeerden een belangrijke dag in het jaar One Reed, Ce Acatal, geïdentificeerd, zo werd dit genoemd door de Mexicanen. Dat was de dag waarop een belangrijke voorvader voorspeld was terug te keren – “Komend als een vlinder”. In de westerse kalender stemt One Reed (Een Riet) overeen met paaszondag 21 april, 1519, de dag waarop Hernando Cortez en zijn vloot van 11 Spaanse galjoenen uit het Oosten kwam wat nu Vera Cruz heet, Mexico. Toen de Spaanse schepen naar de kust kwamen, wachtten de indianen hen op en keken er naar hoe dit zou gaan. De opbollende zeilen van de schepen deden de verkenners denken aan vlinders die over de oceaan oppervlakte scheerden. Een nieuwe eeuw ontstond, een era die ze verwacht hadden door hun kalenders. De Maya noemden de nieuwe era de Negen Bolomtikus, of negen Hellen van 52 jaren ieder. Terwijl de negen cycli zich ontvouwden werden land en vrijheid van de indiaanse bevolking afgenomen. Ziekten en respectloosheid heersten. Wat begon door de aankomst van Cortez bleef doorgaan tot aan 16 augustus 1987, een datum die veel mensen zich herinneren als de Harmonische Convergentie. (Harmonische Samenstand) .

Miljoenen mensen deden hun voordeel met die datum om ceremonies te doen op heilige plaatsen – ze baden voor een gemakkelijke overgang naar een nieuwe era, de Wereld van de Vijfde Zon. Van augustus 1987 tot aan nu hebben we in een tijd gezeten waarin de rechter arm van de materialistische wereld aan het verdwijnen is, langzaam maar onverbiddelijk. We staan aan de rand van de era waar vrede begint, waar mensen in harmonie leven met Moeder Aarde. We zijn niet langer in de Wereld van de Vierde Zon, maar we zitten nog niet in de Wereld van de Vijfde Zon. Dit is de overgangstijd, de tijd ‘er tussenin’. Als we door de overgang gaan zullen er gelijktijdig talrijke kolossale, mondiale gebeurtenissen plaatsvinden zoals milieuvernietiging, sociale chaos, oorlog en voortdurende Aardeveranderingen. Dit alles, zegt Mr. Barrios, werd voorzien via eenvoudige, spiralende mathematiek van de Maya kalenders en het zal veranderen. Alles zal veranderen. De Maya Dagbewaarders zien de 21e december 2012 als een hergeboorte, de start van de Wereld van de Vijfde Zon. Het zal het begin zijn van een nieuwe era die het resultaat is van en betekenis krijgt door de zonnemeridiaan die over de galactische equator gaat, en de Aarde, die zichzelf verbindt met het centrum van de galaxy. Bij zonsopgang op 21 december 2012 zal de Zon voor de eerste keer in 26.000 jaren opkomen samen met de intersectie van de Melkweg en het niveau van de verduistering. Dit kosmische kruis wordt gezien als een belichaming van de Heilige Boom, de Tree of Life, de Levensboom, een boom die herdacht wordt in alle spirituele tradities van de wereld. Sommige observatoren zeggen dat deze verbinding in 2012 met het hart van de galaxy een kanaal zal openen voor kosmische energie om door de Aarde te stromen en haar reinigt en alles wat er op woont – en omhoog brengt naar een hoger niveau van vibratie. Dit proces is reeds begonnen zegt Mr. Barrios. “Verandering is nu aan het versnellen en dit zal doorgaan zich te versnellen. Als de mensen van de Aarde in een goede vorm kunnen blijven tot deze datum in 2012 zonder teveel te hebben verwoest van de Aarde, zullen we opgaan naar een nieuw, hoger niveau. Maar om daar te komen moeten we enorm sterke krachten transformeren die de weg willen blokkeren.

mayan-calendarEen Plaatje van de Weg Die Voor Ons Ligt.

De datum die gespecificeerd wordt in de kalender, de Winter Zonnewende in het jaar 2012, markeert niet het einde van de wereld. Veel mensen van buitenaf schrijven over de Maya kalender en maken die datum sensationeel, maar ze weten er niets van. Zij die weten zijn de inheemse ouderen die zijn toevertrouwd de traditie te bewaren. Van wat hij begrijpt van de Maya traditie en de kalenders gaf Mr. Barrios een plaatje van waar we zitten en wat er misschien op de weg ligt die voor ons uitgaat.

“De Mensheid zal verdergaan,” beweert hij, “maar anders. Materiele bouwsels zullen veranderen. Hierdoor zullen we de gelegenheid krijg om meer mens te zijn. We leven in de meest belangrijke era van de Maya kalenders en profetieën. Alle profetieën van de wereld, alle tradities, lopen nu in een punt samen. Er is geen tijd voor spelletjes. Het spiritueel ideaal voor deze era is actie. Veel machtige zielen zijn in deze era geïncarneerd, met veel kracht en macht. Dit is waar aan beide kanten – licht en duister. Hogere magie is aan het werk aan twee kanten. Dingen zullen veranderen, maar het is aan de mensen hoe moeilijk of hoe makkelijk het voor veranderingen zal zijn om plaats te vinden. Nu is de economie een fictie. De eerste vijf jaren van overgang vanaf augustus 1987 was het begin van de vernietiging van de materiele wereld.. Nu zijn we tien jaren nog verder gegaan dieper in de overgangsfase, en veel van de zogenaamde bronnen van financiële stabiliteit zijn in feite hol. De banken zijn zwak. Dit is een delicaat moment voor ze. Ze zouden over de hele wereld kunnen crashen als we hier geen aandacht aan schenken. Als de banken crashen (omvallen)… dan zullen we gedwongen worden om ons te verlaten op het land en op onze vaardigheden. Het geld systeem zal in chaos zitten en we moeten dan vertrouwen op onze directe relatie met de Aarde voor ons voedsel en onderkomen.

De Noord en Zuid Polen zijn aan het afbreken. Het niveau van het water in de oceanen gaat omhoog. Maar tegelijkertijd gaat land in de oceaan, specifiek dichtbij Cuba ook omhoog.”

Een Roep om Coalitie of Fusie.

Toen hij mensen ontmoette in Santa Fé, vertelde Mr. Barrios een verhaal over de recentste Maya Nieuw Jaar vieringen in Guatamala. Hij zei dat een gerespecteerde oudere, die het hele jaar alleen in een berggrot woont, naar Chichicastenango reisde om te spreken met de mensen van de ceremonie. De ouder gaf een eenvoudige, directe boodschap af. Hij riep menselijke wezens op om samen te komen om leven en licht te ondersteunen. Op dit moment gaat ieder mens en iedere groep zijn eigen weg. De oudere van de berg zei dat er hoop is als de mensen van het licht kunnen samenkomen en zich verenigen op een bepaalde manier.

Dit in Aanmerking Nemend, Legde Mr. Barrios uit: “We leven in een wereld van polariteit – dag en nacht, man en vrouw, positief en negatief. Licht en duisternis hebben elkaar nodig. Zij zijn een weegschaal. En nu is de duistere kant erg sterk en heel duidelijk over wat zij willen. Ze hebben hun visie en hun prioriteiten duidelijk vastgehouden en ook hun hiërarchie. Ze werken op veel manieren opdat we niet in staat zullen zijn om ons te verbinden met de spiraal van de Vijfde Wereld in 2012. Aan de lichtzijde denkt iedereen dat zij het belangrijkste zijn, dat hun persoonlijk begrip, of het begrip van hun groep de sleutel is. Er zijn diverse culturen en opinies, dus is er competitie, verwarring en gebrek aan een enkelvoudig focus.”

Zoals Mr. Barrios het ziet werkt de donkere kant door weigering en door materialisme om fusie en coalitie te blokkeren. Ze werken ook door degenen te vernietigen die met het licht werken om de Aarde naar een hoger niveau te brengen. Zij houden van de energie van de oude kwijnende Vierde Wereld, het materialisme. Zij willen niet dat dit verandert. Zij willen geen fusie. Zij willen op dit niveau blijven en zijn bang voor het volgende niveau. De duistere macht van de wegkwijnende Vierde Wereld kan niet worden vernietigd of overweldigd. Die is te sterk en is er te duidelijk over. En dat is dus daarom de verkeerde strategie. Het duister kan alleen worden getransformeerd als ze geconfronteerd worden met eenvoudigheid en ontvankelijkheid (hartelijkheid) . Dit leidt namelijk tot fusie – een sleutel voor de Wereld van de Vijfde Zon. Mr. Barrios zei dat het tevoorschijn komen van de Wereld van de Vijfde Zon de aandacht oproept voor een vaak over het hoofd gezien element.

Aangezien de vier traditionele elementen van aarde, lucht, vuur en water verscheiden epochen hebben gedomineerd in het verleden, moet er rekening gehouden worden met een vijfde element in de tijd van de Vijfde Zon: ether. Ether is een medium. Het woordenboek zegt dat ether een verheven element van de Hemelen is. Hij doordringt alle ruimte en brengt golven van energie in een wijd bereik van frequenties, vanaf zaktelefoons tot aan menselijke aura’s. Wat “etherisch”is heeft een relatie met de regionen voorbij de aarde: de hemelen. Ether, het element van de Vijfde Zon is hemels en mist stoffelijke materie, maar is niet minder echt dan hout, steen of vlees. “In de context van ether kan er fusie zijn van polariteiten.,” zegt Mr. Barrios. “Niet meer duisternis óf licht in de mensen, maar een verheven fusie. Maar juist nu is het rijk van duisternis hier niet in geïnteresseerd. Zij zijn georganiseerd om dit te blokkeren. Zij zoeken ernaar om de Aarde en haar milieu uit balans te brengen zodat we niet voorbereid zullen zijn voor de verbinding in 2012. We moeten samenwerken voor vrede en in evenwicht met de andere kant. We moeten zorgen voor de Aarde die ons voedt en ons een woning biedt. Om klaar te zijn voor dit moment in de Geschiedenis moeten we ons hele denken en hart inzetten om eenheid en fusie na te jagen, om de andere kant te confronteren en om leven te beschermen. We zijn nu op een kritiek moment van de wereldgeschiedenis. “We zijn in verwarring”, zegt Mr. Barrios. “We kunnen niet meer spelen. Onze planeet kan worden hernieuwd of verwoest. Het is nu tijd om wakker te worden en om actie te ondernemen. Iedereen is nodig. Jullie zijn hier niet voor niks. Iedereen die hier nu is heeft een belangrijke doelstelling. Dit is een moeilijke, maar heel speciale tijd. We hebben een gelegenheid om te groeien, maar we moeten klaar zijn voor dit moment in de geschiedenis.”

Mr. Barrios gaf een aantal suggesties aan om mensen te helpen evenwichtig door de komende jaren te gaan. “De geprofeteerde veranderingen gaan gebeuren,”zei hij, “maar ons gedrag en onze daden bepalen hoe wreed of mild ze zullen zijn. We moeten dóén, veranderingen maken, en mensen uitkiezen om ons te vertegenwoordigen en politieke actie ondernemen om de Aarde te respecteren. Meditatie en het in praktijk brengen van spiritualiteit zijn goed en belangrijk en zo is ook actie. Het is heel belangrijk om helder te zijn over wie je bent, en ook over jouw relatie tot de Aarde. Ontwikkel jezelf volgens je eigen traditie en met de roep van je hart. Maar denk eraan verschillen te respecteren, en te streven naar eenheid. Eet verstandig. Veel voedsel is verknoeid met vergiften op subtiele of op grove manieren. Let op wat je in je lichaam opneemt. Leer om voedsel te bewaren en om energie te conserveren. Leer enkele goede ademhalingstechnieken, zodat je meester ben van je ademhaling. Wees duidelijk. Volg een traditie met grootse grondvesten. We leven in een wereld van energie. Een belangrijke taak op dit moment is om de energie van iedereen en van alles – mensen, platen en dieren - te leren zien of voelen. Dit zal enorm belangrijk worden als we dichter komen bij de Wereld van de Vijfde Zon, want dit wordt geassocieerd met het element ether – het rijk waar energie leeft en beweegt. Ga naar de heilige plaatsen van de Aarde om voor vrede te bidden en heb respect voor de aarde, die ons voedsel, onderkomens en kleding geeft. We moeten de energie van die heilige plekken reactiveren. Dat is ons werk. We hebben werkt te doen!”

Volgens Mr. Barrios is een eenvoudig maar effectieve techniek als gebed,een witte of baby blauwe gekleurde kaars aan te steken. “Denk een moment in/aan vrede. Spreek je intentie uit naar de vlam en stuur het licht ervan naar de leiders die de macht hebben om oorlog of vrede te maken. Dit is een cruciaal belangrijk moment voor de mensheid en voor de aarde. Ieder mens is belangrijk. Jullie zijn in deze era geïncarneerd omdat je spiritueel werk te doen hebt. Ons werk is om de planeet in evenwicht te brengen.” De ouderen hebben de deuren geopend zodat andere rassen in de Maya wereld kunnen komen om de traditie te ontvangen. De Maya hebben al lang geapprecieerd en gerespecteerd dat er andere kleuren, andere rassen en andere spirituele systemen zijn. Ze weten dat de bestemming van de Maya wereld gerelateerd is aan de bestemming van de hele wereld. “De grootste wijsheid is eenvoud,” zegt Mr. Barrioa. ”Liefde, respect, tolerantie, samen delen, dankbaarheid en vergeving: dat is niet complex of ingewikkeld.”

Werkelijke kennis is vrij. Het zit gecodeerd in jullie DNA. Alles dat je nodig hebt zit in je.

Dit hebben grote leraren al vanaf het begin gezegd. Ontdek je hart en je zult je pad vinden.

Google Search

WebOuroboros