De geometrie van de schepping

Beschrijving van De geometrie van de schepping van spiritual wisdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles is met elkaar verbonden. Er is slechts één Werkelijkheid en één God, maar er zijn vele manieren waarop die ene Werkelijkheid geïnterpreteerd kan worden. Deze bepaalde werkelijkheden worden niveaus van bewustzijn genoemd. Er zijn
vijf verschillende stappen of levensniveaus die elk menselijk wezen doorloopt. Wanneer wij het vijfde niveau bereiken, ondergaan we een transformatie die het leven zoals wij dat tot nu toekennen transcendeert. Dat is de normale gang van zaken. Elk bewustzijnsniveau heeft aspecten die verschillen van die van de andere niveaus. Ten eerste hebben ze verschillen in de chromosomenniveaus.

Eens leefden we op Aarde met een zeer hoog niveau in onze éérste bewustzijn, dat verder reikte dan alles wat we ons nú kunnen voorstellen. Wij zijn toen terug
Gevallen; naar een tweede bewustzijn. Daarom kunnen wij ons niet indenken waar we ons ééns bevonden, omdat wié wij toen waren zo totaal anders was en niet past bij wie we nu zijn. We kwamen op déze specifieke plek terecht die wij de derde dimensie op de planeet Aarde noemen.

 

Op een gegeven moment bevónden we ons in een ongecontroleerde spiraal van bewustzijn. Die spiraal bewoog door bewustzijnsdimensies heen in neerwaartse richting, we hadden geen controle meer. Hier in de derde dimensie vonden er een aantal specifieke veranderingen plaats, zowel in psychologisch opzicht als in de manier waarop we in de Werkelijkheid functioneren. De allerbelangrijkste verandering betrof de wijze waarop we omgingen met prana, een Hindoe woord voor de Energie van Levenskracht. Deze Universele prana is 'belangrijker' voor ons om te overleven dan lucht, water, voedsel of welke andere substantie ook. De manier waarop we de prana energie in ons lichaam opnemen bepaalt in belangrijke mate ook de manier waaróp we de Werkelijkheid waarnemen. Vóór de VAL lieten we de Prana in ons energie kanaal gelijktijdig op en neer gaan en de twee prana stromen kwamen samen. Vooral de manier waarop en het punt waar de Prana energie samenviel, is altijd een belangrijk aspect geweest van kracht.

Het belangrijkste punt in ons menselijk lichaam is de 'pijnappelklier', die zich in het centrum van het hoofd bevindt en is van enorme betekenis voor het bewust zijn. Deze klier is van zijn oorspronkelijke grootte vergelijkbaar met die van een golfbal, gedegenereerd tot zijn huidige formaat; een gedroogde erwt. De reden hiervan is dat we lang geleden vergaten hoe we er gebruik van moesten maken - en als je ergens geen gebruik van maakt, raak je het kwijt. De prana energie stroomt door het centrum van de pijnappelklier heen en omvat nog steeds in verschrompelde vorm: dé heilige geometrie, inzichten en goddelijke waarheden.

Deze inzichten zijn nog niet toegankelijk voor ons allemaal, omdat we tijdens de 'Val', onze herinneringen zijn kwijtgeraakt. Zonder deze herinneringen begonnen we op een andere manier te ademen. In plaats van de prana op te nemen via de pijnappelklier en deze opwaarts en neerwaarts te laten circuleren in ons centrale kanaal, begonnen we haar in te ademen door de neus en de mond. Dit had tot gevolg dat de prana niet meer bij de pijnappelklier kwam, waardoor we de dingen op een totaal andere wijze zagen, een andere interpretatie ook wel polarisatie bewustzijn genoemd van de echte Werkelijkheid.

De daaropvolgende inspanningen om ons terug op het spoor te krijgen is dat er toch iets verbazingwekkend goed uit is voorgekomen. Er zijn nu al allerlei experimenten begonnen, zodat onze DNA hersteld kan worden. Zodat wij ons weer veel meer kunnen herinneren, gezonder en krachtiger worden zoals wij ook eens zijn geweest. De DNA strengen krijgt iedereen van zelf, als wij er klaar voor zijn. Het zal ons leven veranderen, op een positieve manier. Dit 'gebeuren' zet de pijnappelklier op een andere manier in werking en herstel van een hoger bewustzijnsniveau kan terugkeren. Dat vastgeroeste ideeën en gegevens van onze voorouders kan herstellen. Dan kunnen we "oude denkgewoontes" loslaten.

Ook ónze ware natuur ligt besloten in onze oorspronkelijke acht cellen. Deze acht cellen staan dichter bij wie je werkelijk bent, bij je ware natuur. Dat klinkt raar we zijn gewend ons te identificeren met ons menselijke lichaam. Deze cellen zijn (onsterfelijk) ten opzichte van je lichaam. Elke vijf tot zeven jaar krijg je een totaal nieuw lichaam. Elke cel in je lichaam sterft af, dit gaat nu veel sneller dan vroeger. Alle cellen worden vervangen door nieuwe cellen, behalve die oorspronkelijke acht cellen, die blijven voor altijd bij je.

Alle andere cellen doorlopen hun levenscycli en déze acht niet. Deze cellen zijn gecentreerd in het exacte geometrische middelpunt van je lichaam. Vlak boven de perineum. Bij de vrouw ligt de perineum tussen anus en de vagina. Bij de man tussen de anus en het scrotum. Ofschoon daar geen fysieke opening zit, is er wel een energetische opening. Dat is de plaats waar de centrale buis door je lichaam loopt. Deze komt door de kruin chakra naar buiten. Beide uiteinde pulseren om dat er dan energie vanuit twee polen stromen en die elkaar ontmoeten en samen naar beneden en boven stromen. Deze acht celen zijn de sleutels voor onze groei.

Een lawine van kennis komt er nu op ons af. De meeste mensen zijn zich er nu van bewust dat er hier op Aarde iets ongewoons gaande is. We leven in een tijd die sneller gaat dan ooit, en er gebeuren veel dingen die nooit eerder vertoond zijn.
Er leven meer mensen op deze planeet dan ooit. De toevoer van informatie op deze planeet groeit nog sneller. Midden jaren 80 kwam de informatie zo snel, dat NASA deze niet snel genoeg in hun computers kon invoeren. In 1988 liepen ze al 8 jaar achter bij het eenvoudigweg invoeren van de binnenkomende gegevens. Enorme hoeveelheden informaties worden tegenwoordig rechtstreeks ingevoerd.

Diverse religies of culten, gaven hun leven om de rest van de wereld ervan te weerhouden kennis te nemen van hun geheime documenten of spirituele kennis. Zij zorgden ervoor dat die kennis geheim bleef. Vele verschillende spirituele groeperingen en religies in de wereld hadden geheime informatie. In het midden van de jaren 60 werd de sluier plotseling opgelicht. Eenstemmig opende bijna alle spirituele groeperingen in de geschiedenis hun archieven. Ja waarom. Waarom juist nu. Het is werkelijk belangrijk om het antwoord op deze vraag te begrijpen. Als je niet weet waarom dit nú aan het gebeuren is, dan ben je ook nog niet vóór bereid op de komende veranderingen.

In feite zijn dit vanuit Kosmische oogpunt gezien de meest geweldige tijd tot dusver. Naarmate wij naar een hogere vibraties evalueren, is datgene wat in de lagere vibraties eens dienst deed als de waarheid, is niet langer van toepassing . Diegene die vasthouden aan oude idealen, gegevens en ideeën, lopen achteruit dóór het leven. Zij kunnen alleen maar zien wat achter hun ligt.

Er is maar één manier, evolueren naar de vierde dimensie en dat is onze eigen persoonlijke verantwoording nemen voor onze eigen evolutie en dit is weten dat wij allemaal innerlijke kracht hebt.

 

De geometrie van de Schepping
De geometrie van de Schepping
Drunvalo Melchizedek

De geometrie van de schepping / 2
De geometrie van de schepping / 2
Drunvalo Melchizedek

Google Search

WebOuroboros